Digitalisaation aallonharjalla #minunterveyteni.fi

”Hämeenlinna nousi edelläkävijäksi terveystiedon ja -palveluiden yhdistämisessä”, Sitra 25.3.2015. ”Hämeenlinna näyttää mallia sähköisissä terveyspalveluissa, omahoito tulossa Suomeen”, YLE 23.5.2015. ”Virtuaaliklinikka auttaa vaikka yöllä”, HS 30.5.2015. Tulevaisuuden terveyspalvelu löytyy jo Hämeenlinnasta, Elisa Hub 10.9.2015. La Finlande transpose le secteur de sante´ publique `a domicile, L´Atelier 27.5.2015.

Hämeenlinnassa kehitetty minunterveyteni.fi-palvelu surffaa nyt digitaalisen terveydenhuollon aallonharjalla. Viime keväänä avattu palvelu yhdistää asiakkaiden itse omalle terveystililleen tuottamaa tietoa potilastietojärjestelmän tietoon. Samalla se tukee potilaiden yksilöllistä hoitoa ja tehostaa terveydenhuollon prosesseja. Ei ihme, että palvelusta ollaan kiinnostuneita kansallisesti ja kansainvälisesti Applen pääjohtajaa myöten.

Virtuaaliklinikka arvioi asiakkaan hoitotarpeen

Hämeenlinnan palvelu perustuu Sitran yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään virtuaaliklinikan toimintamalliin. Palvelussa kuntalainen voi kertoa esimerkiksi kurkkukivustaan tai virtsatietulehduksen oireista kysymysten ja havainnollistavien kuvien avulla. Tietokone tekee lääketieteellisesti perustellun ensiarvion tilanteesta ja antaa jatko-ohjeet. Pyydettäessä asiakas saa yhteydenoton terveysasemaltaan kolmen tunnin kuluessa virka-aikana. Jatkossa palveluun on tulossa myös muita oirearviointeja ja niihin liittyviä mittausmahdollisuuksia. Suunnitteilla on esimerkiksi ihottuman ja hengitysoireiden oirearviointi sekä verensokerin mittaus.

Minunterveyteni.fi -palvelu osaa tehdä myös automaattisesti yksilöllisen terveysanalyysin ja antaa muistutuksia ja hoitosuosituksia asiakkaan tietojen pohjalta. Lisäksi sen avulla voi aloittaa erilaisia terveyttä edistäviä valmennusohjelmia. Kaikki neuvot pohjautuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Pitkäjänteinen kehitystyö pohjana

Minunterveyteni.fi- palvelun takana on useiden vuosien työ ja toimintamallin muutos. Keskisuurelta suomalaiselta kaupungilta se on vaatinut paljon. On tarvittu intomielinen terveyspalvelujen johtaja, asiantunteva kehitystiimi, yleistä kehittämismyönteisyyttä sekä joukko yhteistyökumppaneita. Minunterveyteni.fi on osa Hämeenlinnan terveyspalvelujen kanava-mallia, jonka tavoitteina on parantaa samanaikaisesti tuottavuutta, saatavuutta ja laatua. Se on kokonaisuudistus, jossa asiakkaat segmentoidaan palvelutarpeen mukaan ja eri segmenteille on tarjolla omat palvelukanavat ja -mallit. Kanava-mallissa korostuu asiakkaan vastuu omasta terveydestään, palvelun suunnitelmallisuus, moniammatillisen tiimin merkitys ja oikea palvelumuoto. Sähköisen palvelun rinnalla asiakkaalla on käytössä tavoitteellinen puhelinkonsultaatio ja tietysti myös perinteinen vastaanottokäynti.

Kohti digitaalisia hyvinvointipalveluja

Mikä sitten on minunterveyteni.fi- palvelun tulevaisuus? Suurin haaste digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä on resurssien hajautuminen liian pieniin yksiköihin. Riskinä on jatkuvaan kehitystyöhön tarvittavan osaamisen ja rahoituksen puute. Organisaatiorajat ja kuntarajat hidastavat päätöksentekoa ja yhteisen tavoitteen muodostamista. Yhden mahdollisuuden tarjoaa Tekesin rahoittama ODA-hanke (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut), jossa Hämeenlinna kahdeksan muun kaupungin (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Kuopio ja Joensuu) pyrkii hankkimaan yhteisen digitaalisen palvelukokonaisuuden. Oman tarinansa digitaalisten hyvinvointipalvelujen tulevaisuudelle kirjoittaa myös valtioneuvosto ja eduskunta päättäessään uusista sote-itsehallintoalueista ja linjauksesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoitukseen. Ainoa varma tieto on, että palvelujen digitalisoituminen on alkanut ja tulee jatkumaan kiihtyvällä vauhdilla.

Päivi Raukko on Hämeenlinnan kaupungin palvelutuotantojohtaja ja KUMOUS-hankkeen ohjausryhmän jäsen.

raukko