Seminar on Meaningful Technologies for Daily Life. Seniors in Japan and Finland.

Perjantaina 5.5.2017 Lahdessa järjestettiin kolmen tutkimushankkeen (KUMOUS, METESE ja ROSE) yhteinen kansainvälinen seminaari. Paikalla oli tutkijoita ja asiantuntijoita viihtyisässä Wanhassa Walimossa. Mervi Hasu ja Helinä Melkas avasivat tilaisuuden. He kertoivat tutkimushankkeiden välisestä yhteistyöstä. Hankkeiden välillä on tapahtunut myös kulttuurien välistä ajatusten vaihtoa, joka on yltänyt ystävyyteen saakka. Japani-Suomi yhteys näiden hankkeiden välillä on vahva. Japani on edelläkävijä robotiikan kehittämisessä ja Suomessa tutkitaan niiden ihmiskeskeistä hyödyntämistä.

Mervi Hasu ja Helinä Melkas

Ensimmäinen puheenvuoro oli Marketta Niemelällä. Niemelä pohti puheenvuorossaan, mikä on hyväksyttävää ja mielekästä teknologiaa vanhusten hoivapalveluissa.  Kentaro Watanabe toi omassa puheenvuorossaan esiin, että erot kulttuurien välillä ovat isoja. Huomionarvoista on se, että Japanissa suurin osa palvelun tarjoajista on yksityisiä, Suomessa taas palvelurakenne perustuu julkisen sektorin palveluntarjontaan. Puheenvuoron aikana heräsi ajatus, onko Suomen SOTE reformi menossa japanilaiseen suuntaan?

Kentaro Watanabe

KUMOUS projektin tutkijat Satu Pekkarinen ja Mirva Hyypiä kertoivat Lappeenrannan palvelukeskussäätiön aistihuoneesta ja Lahden vanhusten asuntosäätiön ketterästä tablettien käytöstä osana palveluasumista. Viimeisessä puheenvuorossa ROSE projektin tutkijat Satu Pekkarinen ja Outi Tuisku toivat esiin ”Zora”, aca Ilona robotin käyttöönotosta hoivatyössä. Kokemukset Ilonasta ovat olleet asiakkaiden taholta positiivisia.

Lue Kentaron blogi:
http://metese-blog.pj.aist.go.jp/index.php/2017/05/30/responsibility-in-innovation-one-remark-from-the-joint-seminar/

Tutustu hankkeisiin:
– ROSE: http://roseproject.aalto.fi/fi/
– METESE: http://metese-project.com