Muutos lähtee rohkeista visioista!

Kumous-hankkeen neljä arvoverkostoa kohtasivat eilen yhteisellä oppimisareenalla. Pyysimme päivän innostajaksi ja virittäjäksi yrittäjä, Stellan toimitusjohtaja Artti Aurasmaan, joka on luonut uudenlaisen kotipalvelukonseptin Suomeen. Hänen viestinsä oli: ”Yhden on uskallettava toimia uudella tavalla ja otettava ensimmäinen seuraaja kumppanikseen.” Muutos lähtee liikkeelle vetovoimaisesta visiosta, johon muut haluavat lähteä mukaan.

Työpajan tarkoitus oli luoda kullekin arvoverkostolle innostava tulevaisuuden visio, joka koskisi palveluiden digitalisaatiota sekä parantaisi ihmisten arkea. Visiointi käynnistyi vauhdilla viidessä eri ryhmässä, joissa pohdittiin kouluissa tapahtuvaa tulevaisuuden oppimista, uusia palveluasumisen ratkaisuja, uudistuvia hyvinvointipalveluja ja erikoissairaanhoidon tukipalveluja. Paikalle oli kutsuttu työntekijöitä, kehittäjiä ja johtajia.

Oppimista tuettiin inspiraatiokortein, joissa näkyivät käyttäjien toiveet. Pöydissä pohdintaa tukivat kummit, jotka sparrasivat visioita yhteiskunnallisesti vaikuttavammiksi. Tutkijat toimivat prosessin fasilitoijina, kiihdyttäjinä ja havainnoijina.

Ryhmät tiivistivät visionsa pitch- eli lyhyiksi myyntipuheiksi ja esittivät ne toisilleen. Kummit sparrasivat esityksiä. Ryhmät nappasivat toinen toisiltaan myös ideoita omiin esityksiinsä. Oli ilo huomata, kuinka esitykset inspiroivat toinen toisiaan. Maaliskuussa oppimismatka jatkuu yhteisillä kokeilujen kehittely -työpajoilla.

Päivän annin voisi tiivistää: Oppiminen on yhdessä luomista ja innostumista.

Kiitos kaikille itsensä likoon laittaneille!

Eveliina Saari ja Katri Kallio, jotka toimivat työpajan fasilitoijina

Kuvassa Kick off -työpajan pöhinää

 Phototastic-21_1_2016_dfb04bb9-e6dc-4c94-b0c4-2bae1b6f6901