Hyppäys digiin Työterveyspäivillä – yhteenvetoa ja oivalluksia

Digitalisaatio voi olla työntekijälle jonkin verran uhka, mutta ennen kaikkea työn tulosta ja laatua parantava mahdollisuus. Näillä sanoilla voisi vetää yhteen seminaarimme Hyppäys digiin – työntekijä digitalisaation keskiössä – antia Työterveyspäivillä tänä vuonna. Puheenvuoroissa nostettiin esiin  digitalisaation vaikutuksia työhön erityisesti terveydenhuollon tulevan teknologiakehityksen eri näkökulmista.

Kumous-hankkeen puheenvuoro avasi kolmen uudenlaisen ammattilaisen työtä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Digisanelujen purkajien tekstinkäsittelytyö on digitalisaation myötä muuttunut kokoaikaiseksi kotietätyöksi, jolloin työn voi tehdä missä ja milloin vain. Organisaation iloksi etätyöntekijöiden työsuoritteet sekä työhyvinvointi ovat kohentuneet. Kehitys voi tuoda mukanaan kuitenkin yllätyksen työntekijöille. Seuraavassa vaiheessa puheentunnistusautomatiikka voi korvata tekstinkäsittelijöiden työn lähes kokonaan. Tällöin vahvoilla ovat ne työntekijät, jotka ovat suunnanneet osaamistaan jo uusille urille. Tutkimus toi näkyviin erilaisia kotietätyöntekijän profiileja, joista uudenlaista ammattilaisuutta edustaa erityisesti työntekijä, joka pystyy rakentamaan yritystoimintaa rutiininomaisen tekstinkäsittelytyön rinnalla.

Palveluohjaus on esimerkki uudenlaisesta työstä, joka on syntynyt sote-palveluiden yhteyteen. Palveluohjaajat ovat luoneet itse oman toimenkuvansa ja sen muotoutumiseen vaikuttaa asiakaskunta, joka palveluohjaajan luo hakeutuu tai ohjautuu. Moni asiakas on edelleen kasvokkaisen kohtaamisen tarpeessa, varsinkin jos palvelujen tarve on moninainen ja elämäntilanne haavoittuva. Moniosaaja on puolestaan esimerkki ammattilaisesta, jolla on sekä ymmärrystä palveluprosessien sisällöstä että IT-järjestelmien toiminnasta. Heitä edusti Työterveyspäivillä Eksoten muutosagentti Marjukka Ervelius. Moniosaajia tarvitaan, kun digitaalisia palveluita rakennetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Digipalvelut eivät synny itsestään, vaan niiden suunnittelu ja käyttöönotto vaativat paljon työtä.

Eveliina Saari ja Marjukka Ervelius

Seminaarin muut puheenvuorot käsittelivät robottikirurgiaa sekä Big datan hyödyntämistä lääkärin työssä. Laura Seppänen Työterveyslaitokselta valotti kuinka robottikirurgia ikäänkuin laajentaa lääkärin kyvykkyyttä parantaen leikkausnäkymää sekä leikkaustarkkuutta. Leikkausten videoiminen antaa mahdollisuuden niiden jälkikäteiseen arviointiin ja niistä oppimiseen.

Laura Seppänen

Potilastietojärjestelmien sisältämä Big data puolestaan antaa mahdollisuuden uudenlaiseen tiedonlouhintaan erilaisista potilas- ja sairaustyypeistä. Päivi Metsäniemi Terveystalosta on ollut kehittämässä ETYDI-työkalua, jolla voidaan esimerkiksi kartoittaa potilastietojen perusteella kakkostyypin diabetes-riskiryhmään kuuluvat. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia laajentaa ja syventää lääkärin näkymää asiakaskunnastaan ja arvioida hoitojen vaikuttavuutta.

Päivi Metsäniemi

1 Eveliina Saari, Työterveyslaitos ja Marjukka Ervelius, Eksote

2 Laura Seppänen, Työterveyslaitos

3 Päivi Metsäniemi, Terveystalo

KUMOUS osallistui Työterveyspäivien seminaariin: Hyppäys digiin – työntekijät digitalisaation keskiössä 12.9.2017

Tunnelmia kirjasi tuoreeltaan Eveliina Saari