Digitalisaation ja sen laadun huolenpitäjät

”Hyvä digipalvelu ei synny ilman rakkautta” kirjoittaa Mervi Hasu tuoreessa blogissaan. Kun rakkauteen valjastetaan vastuunkanto voidaan digihankinnat nähdä ihan uudessa valossa. Digitalisaatioon liittyvissä keskusteluissa on hyvä muistaa, että ihminen on aina teknologiahankintojen takana.

Ihmiset ovat tietojärjestelmien ja niiden tehokkaan käyttöönoton portinvartijoita. Portinvartija puolustaa kansalaista sekä työntekijää järjestelmän vajavaisuuksilta. Hän huolehtii että sähköiset palvelut tuottavat ihmisille hyviä asioita arkeen ja sujuvoittavat työntekijöiden työtä.

Satu Pekkarinen toi edellisessä blogissa esiin moniarvoisuuden. Hänen ajatuksen voisi liittää Hasun toteamukseen ”hyvä arki on huolenpitoa kaikkien osallisuudesta”. Digimurroksen aikana on hyvä pysähtyä miettimään, kuinka ihmisten avuntarpeeseen voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Kanavia ja keinoja on monia, mutta huolenpitäjiä tarvitaan edelleen.