Digiosaamisen luomiseen paremmat kannustimet

Jari Konttinen, EK nosti esiin kuinka suuri painoarvo henkilöstön osaamisella on digimurroksen aikana tällä viikolla Kauppalehden mielipidekirjoituksessa. Hänen mukaansa kaikki eivät tartu digitalisaation mahdollisuuksiin, mikä voi olla haitallista monille yrityksille sekä yksilöille. EK:n selvityksen mukaan jopa 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on luonut tai luomassa niille uusia osaamistarpeita. Ja peräti 65 prosenttia arvioi, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita. Konttinen ehdottaa toimenpiteitä ja kannusteita uudistumiseen ja osaamisen keittämiseen niin yksilöiltä, yrityksiltä kuin kansalliselta tasolta.

KUMOUS-hanke pyrkii omalta osaltaan nostamaan esiin, kuinka merkittävässä roolissa ihminen on digitalisaatiossa. Uusia digitaalisia toimintatapoja ja palveluja kehitettäessä tarvitaan sekä työntekijän että palvelun käyttäjän toimijuutta ja osaamista. Niissä kokeiluissa, joissa ihminen nostetaan digitalisaation aktiiviseksi tekijäksi eikä kohteeksi, on parhaimmat onnistumisen edellytykset.

Noston kirjoitti KUMOUS-hankkeen tutkija Sari Käpykangas. Jari Konttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta kuuluu Kumous-hankkeen ohjausryhmään.