Digitalisoituvat tukipalvelut

HUS Servisin vetämä arvonluontiverkosto pyrkii erikoissairaanhoidon tukipalveluiden entistä monipuolisempaan yhdistelyyn ja työn uudenlaiseen organisointiin. Palvelukokeilu tulee edistämään potilastietojen hallintaa ja hoidon jatkuvuuden varmistamista uusia ihmisystävällisiä sovelluksia eri tietolähteistä yhdistellen potilaiden sekä ammattilaisten käyttöön. Lisäksi kokeilussa tutkitaan uudenlaista tukipalveluiden työn tekemisen tapaa, joka liittyy esimerkiksi työaikojen ja työn tekemisen paikan joustavuuteen, työsuhteen eri muotoihin ja osaamisen uudenlaiseen hyödyntämiseen ihmisen ja teknologian välillä.

Lääkärilehden artikkeli puheentunnistuksen yleistymisestä: täältä

Husari-lehden artikkeli etäkokousten hyödyistä: täältä