Toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitoksen, Lappeenrannan Teknillisen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n muodostama konsortio. Monitieteisessä konsortiossa yhdistyvät eri tieteiden lähestymistavat. Edustettuina ovat aikuiskasvatustiede, sosiaalipsykologia, sosiologia, valtiotiede, kotitaloustiede, tuotantotalous, tietotekniikka ja kauppatiede.

Työterveyslaitos LUT

HY      VTT