Palveluasumisen ratkaisut

Asumis – ja muita palveluja tuottavien Lahden vanhusten asuntosäätiön ja Lappeenrannan palvelukeskussäätiön   arvoverkostoissa kehitetään digitalisaation ja palveluiden yhdistelmien avulla uusia ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palveluasumisen ratkaisuja. Tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten mahdollisimman pitkää itsenäistä asumista ja aktiivista toimintaa. Uusia ratkaisuja kehitetään asukkaiden ja työntekijöiden kanssa sekä kokeillaan yritysten ja sisällöntuottajien kanssa. Tutkimuksessa selvitetään digitalisaation vaikutuksia asiakkaisiin ja työntekijöiden työnkuviin sekä heidän odotuksiaan ja tarpeitaan. Tutkimus tuottaa ennakointitietoa uusien teknologioiden ja niiden integroinnin mahdollisuuksista asumisen kehittämisessä.

LVASTyöpajakuva1

KUMOUS-työpajassa Lahdessa suunniteltiin asukkaiden kanssa arkea helpottavaa asumisen teknologiaa osana uudisrakennushanketta