Kansalaisten monipalvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTEn johtama arvonluontiverkosto kehittää eri hyvinvointipalveluja monipuolisesti yhdistelevää toimintamallia, joka pyrkii ennaltaehkäisevään työhön ja palvelujen saatavuuden helpottamiseen kansalaisille. Eksoten toimintamalli panostaa palveluohjaukseen ja mahdollistaa hyvinvointipalveluiden tuomisen suoraan tai sähköisesti kuntalaisille, myös liikuntarajoitteisille tai lievästi muistisairaille. Kokeilussa seurataan hyvinvointiasemien toimeenpanoa ja sen eri ratkaisuja, joissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden, kuten yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonta, ovat käytettävissä yhdestä pisteestä. Hyvinvointiasemat ovat joko kiinteitä tai liikkuvia, mikä palvelee myös haja-asutusalueiden asukkaita. Huomion kohteena ovat sähköisen asioinnin tavat ja yhteyskeskuksen kehittäminen.

Lue EKSOTEn sähköisistä palveluista lisää Täältä.

OP4_9849_latvala_nettiOP4_0151_latvala_netti